ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ

Το τι έγινε την δέκατη όγδοη αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο της Γ' εθνικής, την 25η της Α1 Αργολίδας και την 1η της 2ης φάσης στην Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε την δέκατη έβδομη αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο της Γ' εθνικής, την 24η της Α1 Αργολίδας και την 18η στην Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε την δέκατη έκτη αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο της Γ' εθνικής, την 23η της Α1 Αργολίδας και την 17η στην Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε την δέκατη πέμπτη αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο της Γ' εθνικής και την 22η της Α1 Αργολίδας στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε την εικοστή-πρώτη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας και στην 15η της Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην δεκατη-έννατη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας και στην 13η της Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην δεκατη-έβδομη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας και στην 12η της Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην δεκατη-έκτη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας και στην 11η της Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην δεκατηπέμπτη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην δέκατητρίτη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας και στην δέκατη στην Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην δωδέκατη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην ενδέκατη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας και την όγδοη της Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Το τι έγινε στην έννατη αγωνιστική της Α1 Αργολίδας και την έκτη της Α2 στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει η νέα εκπομπή ΚΛΙΚ στα ΣΠΟΡ του VDmedia webTv που παρουσιάζει η Λίνα Μιχαηλίδη. Φυσικά όπως πάντα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Προβάλλεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://vdmedia.gr.

Page 1 of 2